import export service

Te usługę realizujemy na podstawie indywidualnych umów z klientem. Podejmujemy się przewozu większości towarów oprócz nietrwałej żywności. Umowy mogą być jednorazowe, lub – ze względu na kontrakt klienta – długofalowe.