GB logo

Praca dla cudzoziemców i nie tylko

Praca dla cudzoziemców to jeden z głównych obszarów, w których działa G BROTHERS INTERNATIONAL. Pomagamy osobom z zagranicy w znalezieniu zatrudnienia oraz zapewniamy pełne wsparcie w dopełnieniu formalności związanych z uzyskaniem zezwolenia na pobyt, oraz podjęcie pracy na terenie naszego kraju. Współpracujemy z pracodawcami, którzy poszukują zarówno zagranicznych specjalistów, jak i pracowników o małych kwalifikacjach.

Więcej niż obsługa cudzoziemców

Nasza agencja skupia się nie tylko na obsłudze cudzoziemców spoza granic UE. Szukamy i skutecznie znajdujemy pracę dla osób znacznie oddalonych od rynku pracy. Mowa tutaj zwłaszcza o osobach, które utraciły pracę, a brakuje im kilku miesięcy lub kilku lat do osiągnięcia wieku emerytalnego i przejścia na emeryturę, a także takich, które z pewnych względów mogą pracować wyłącznie w nietypowych godzinach (na przykład wyłącznie nocą, lub tylko 2 albo 4 godziny dziennie), a także ludziach, które mają długą przerwę w karierze zawodowej i jest to powodem niemożności znalezienia zatrudnienia na własną rękę.

Wspomagamy również osoby niepełnosprawne w znalezieniu zatrudnienia. Nasze działania w tym zakresie nie ograniczają się tylko do poszukiwania odpowiednich ofert. Zapewniamy pełne wsparcie w całym procesie rekrutacyjnym. Nasi specjaliści służą m.in. pomocą przy pisaniu CV oraz listów motywacyjnych do pracodawców.

Na jakiej zasadzie pomagamy w znalezieniu zatrudnienia

Podstawą naszych działań, pomagającą nam w skuteczniejszym szukaniu pracy dla osób mających duże problemy ze znalezieniem zatrudnienia, jest instrument 61b: „Umowa na doprowadzenie bezrobotnego w szczególnej sytuacji na rynku pracy do zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy”. Wprowadzono go w życie właśnie w celu przybliżenia do rynku pracy osób pośrednio lub bezpośrednio od niego oddalonych.

Kierując się przepisami zawartymi w tej instrukcji, nie działamy na zasadach zatrudnienia bezpośredniego i pobierania prowizji od pracownika za wykonaną pracę. Na zlecenie pracodawcy wyszukujemy osobę, która umowę podpisuje bezpośrednio z nim. Oznacza to, że ograniczamy się do pośredniczenia  w kontakcie pomiędzy pracodawcą i pracownikiem. W efekcie nie pobieramy prowizji od osób zainteresowanych podjęciem pracy, a podstawą wynagrodzenia naszej agencji jest jedynie prowizja płacona przez pracodawcę.

 

OFERTY DLA CUDZOZIEMCÓW KLIKNIJ TUTAJ